Gräv & Schakt

med minigrävare för din villatomt i Bålsta!

JOBB VI UTFÖR:

– Planering/jämna av av tomtyta.
– Anläggning av gräsyta.
– Mindre schakt för tex. altanbygge eller mindre pool.
– Kabelschakt (El, Vatten, Avlopp, Värme).
– Nedgrävning av TV- & fiberkablar.
– Uppgrävning av häckar, buskar och rötter.
– Grävning inför planteringar.
– Förberedelsearbete inför tillbyggnad eller utbyggnad.
– Röjning av sly, vass och tång.
– Återställning efter avverkning.
– Tömning av komposter och dyl.

Vi gör mindre schakter som en minigrävare kan hantera. Maxdjupet är 200cm.  

ANVÄND ROT & RUT:

ROTAVDRAG (30%): 
– Kabelschakter för elledningar, vattenledningar, avloppsledningar, avloppsbrunnar, infiltrationsanläggningar, infiltrationsbäddar eller för värmeförsörjning. 
– Nedgrävning av bredband och fiber.
– Dränering av husgrunder.
– Gräv- & markarbete för utbyggnad.
– Gräva för tillbyggnad av bostadshus, förråd, garage, carport altan eller gäststuga (måste sitta ihop med befintlig bostad).

RUTAVDRAG (50%):
– Uppgrävning av häckar, rosor och buskar
– Röjning av sly, vass och tång.
– Kompostering och omgrävning av komposter.
– Arbete med att ta bort stubbar
– Rensning av ogräs och mossa på gräsmattor och i rabatter.
– Återställa mark till ursprungligt skick efter att ett gräv- eller markarbete har utförts (inom sex månader).
– Återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort.
– Snöröjning, sandning och saltning av privata gårdsplaner och uppfarter. 

ENTREPRENAD:

Vi hyr ut oss själva som underentreprenad till andra större företag som maskinförare, speciellt vanligast är det under vinterhalvåret för snöröjning.

Vi har också ett gott samarbete med en större underentreprenad för att kunna leverera en helhetslösning.

Tveka inte att höra av er för offert eller övriga förfrågningar.

INFORMATION

Efter flera år i servicebranschens förtjänst, samt antalet år på Gotland där somrarna mestadels tillbringades i olika maskiner så bestämde jag mig: Jag ska utföra en validering av mina maskinkunskaper och därefter smått börja ta på mig jobb som maskinförare. Direkt efter att jag införskaffat en 1.5ton minigrävare kom förfrågningar från privatpersoner samt från olika större företag, som efterfrågar kompetensen på validerade maskinförare.  
Här är vi idag!


Självfallet tar vi på oss uppdrag i närkommuner så som:
Bålsta – Grillby – Örsundsbro – Enköping – Fjärdhundra – Uppsala – Knivsta – Sigtuna – Märsta – Rosersberg – Upplands Väsby – Rotebro – Sollentuna – Stäket – Barkarby – Järfälla – Viksjö – Jakobsberg – Kallhäll – Kungsängen – Upplands-Bro – Håbo Tibble

STEFAN REINERDAHL

UTBILDAD GRÄV- & MASKINFÖRARE

RIKTPRIS

Riktpriserna finns för att kunna göra egna antaganden, självfallet kan vi komma och lämna offert på plats. Tveka inte att höra av dig. Priserna är exklusive moms, RUT och ROT kan tillämpas.

750:- /h inkl. minigrävare och förare
500:- /h personalkostnad
850:-/h lastbil + förare
1050:-/h kranbil + förare

ca. 500:-/kvm för p-plats större än 10kvm.

Minst 4h timdeb.

350:- /Framkörningsavgift*
120:- – 320:-/tippavgift
3500:-/dygn större grävmaskin

Pris per ton!
220:-/bergkross & stenmjöl
250:-/anläggningsjord, singel och s-kross 
350:-/planteringsjord, sand & makadam

*Framkörningsavgift utanför Bålsta tätort. 

KONTAKTA OSS